Đội ngũ chuyên viên

Đội ngũ chuyên viên kỹ thuật cao tại Vật Lý Trị Liệu Hải Phòng
  1. Lê Anh Khiển
  2. Trần Thị Thanh Trà Lê Thùy Dung Nguyễn Bá Khoát Đồng Mạnh Tường